2022 – Chci zpívat Hospodinu, kostel sv. Václava na Smíchově, Praha 5: žalm Okuste a vizte, žalm Když jsi, Bože, kráčel, žalm Ukaž nám svou jasnou tvář, žalm 2 – vánoční, žalm Budu kráčet, Sonata per organo (1960), Variationes quadragesimae per organo (1973), České mešní ordinárium (1966) v jeho koncertní úpravě s trubkou a bicími, Svatební žalm pro dva hlasy (1987)

2022 – Poetický večer, Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Praha 1: báseň Symfonie (1952)

2021 – Absolutní lilie, Komunitní centrum Krista Spasitele na Barrandově, Praha 5: Evoluce (1964), Sedmero podobenství o lásce (1971), Discussione (1988), Lidé, otevřte srdce! (1974)

2019 – Absolventský koncert Josefíny Nedbalové (sbormistrovství, PedF, UK), kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Praha 2: Žalm 68 (1973), Žalm 118 (1974), Žalm 22 (1971)

2018 – Tóbijáš (1972) pro varhany, hoboj a mužský recitativ, Družinská kaple u kostela sv. Ignáce, Praha 2

2017 – Bakalářský koncert Josefíny Nedbalové (sbormistrovství, PedF, UK), sál gymnázia Jana Nerudy, Praha 1: Tři trojhlasy na liturgické texty (1994), Chval duše (1967), Aleluja (1973), Hospodin je můj pastýř (1988), Wolker – Teď chodím městem (1974)

2016 – Musica Poetica na českém venkově (1980), Vidim

2015 – Smyčcový kvartet č. 1 “Svatební”, kostel sv. Vavřince, Praha 1: Smyčcový kvartet č. 1 “Svatební” (1959), Tři dvouhlasy na liturgické texty (1993), Ne samým chlebem (1975)

2014 – Poetický večer s básní Tragikomická sonáta (1951), kavárna Potrvá, Praha 6 

2013 – Vzpomínkový večer k autorovým nedožitým osmdesátinám, sál kardinála Berana, Arcibiskupský palác, Praha 1: Quartettino per ottoni (1978), Zamiloval jsem si, Pane, domu tvého (ze žalmu 25, 1973), Všechny země, zpívejte, Buoh všemohúcí, Salve Regina (1999), Variazione per violino solo (1963), Tázačky (1983), Smyčcový kvartet č. 1, I. věta (1959), Ranní píseň matce Anděle (1971), Mešní píseň sester Voršilek (1971), Salve Regina (1956), Tragikomická sonáta – úryvek (1951), Improvizace na Skleničkova témata: Sklenička koktejlu (2013), Lidové písně v úpravě KS: Na rozloučení, Když jsem já šel tou Putimskou branou, Zelení hájové