Milí přátelé,

zveme vás na další z koncertů Karla Skleničky. Večer s názvem Absolutní lilie se koná 10. 10. 2021 v 19.30 v nově otevřeném kostele a komunitním centru Krista Spasitele v Praze na Barrandově při příležitosti výročí 20 let od skladatelova úmrtí.

Dramaturgie koncertu vychází z vědomí toho, že se lidé přes pandemii koronaviru nemohli příliš vídat. Ústředním tématem jsou proto mezilidské vztahy – jak partnerské, tak přátelské. A na co konkrétně se můžeme těšit? Program je složen z komorních děl – první část čistě instrumentální, druhá vokální:

Smyčcový kvartet Evoluce (1964), který zazní v první části koncertu, je jednovětá skladba inspirovaná objevy myslitele Teilharda de Chardin. Zazní v podání prvních hráčů a sólistů FOK: Jakub Marek (1. housle), Matěj Vlk (2. housle), Jan Nykrýn (viola) a Petr Malíšek (violoncello).

Sedmero podobenství o lásce (1971) je suita určená smyčcovému kvartetu a milostnému hoboji. Zpracovává téma partnerské lásky, která se vyvíjí v čase od prvotního objevení lásky až po mohutný chorál – katarzi. Ke smyčcovému kvartetu se přidá hobojistka Liběna Séquardtová.

Drobná skladba Discussione (1988) pro hoboj a anglický roh je vlastně hudební diskusí, dle autora “zhudebněným partnerským vztahem v jeho plné zralosti”. Provedou ho manželé Séquardtovi, kterým je skladba také věnována.

V druhé části koncertu zazní zhudebněné básně Jiřího Wolkera, prolínané s recitací. Dílo připravené pro umělecký soubor Musica Poetica pod názvem Lidé, otevřte srdce! (1974). Dnes ho uslyšíme v podání: Veronika Vojířová (soprán), Lucie Pěčová (alt), Samuel Škoviera (tenor), David Šlegl (bas). Klavírní doprovod Vojtěch Frei, flétna Josefína Šišáková, perkuse Miloslava Vítková, přednes Edvard Rejthar.

Po skončení koncertu zveme všechny také na přátelské setkání s malým občerstvením v prostorách komunitního centra, kde si budeme moci popovídat a sdílet své zážitky.

pozvánka Absolutní lilie