Po „covidové pauze“ se 10. 10. 2021 za laskavé podpory MČ Praha 5 konečně uskutečnil další z koncertů hudby Karla Skleničky. Sešli se na něm nejen příznivci jeho díla, ale také mnozí, kteří Skleničkovu hudbu slyšeli vůbec poprvé. Obyvatelé pražského Barrandova na Praze 5, pro které bylo teprve nedávno otevřeno Komunitní centrum a kostel Krista Spasitele, byli koncertem potěšeni, soudě alespoň podle ohlasů po koncertě, kdy byla možnost sejít se v sále KC u malého občerstvení a sklenky vína.

Program koncertu byl pestrý – první instrumentální část otevřel kvartet složený z členů FOK: Jakub Marek, Matěj Vlk, Jan Nykrýn a Petr Malíšek. Zahráli pro hráče velmi náročnou, ale krásnou skladbu Evoluce (1964). Jde o jednovětou skladbu inspirovanou objevy myslitele Teilharda de Chardin. Po ní si posluchači vyslechli suitu Sedmero podobenství o lásce (1971), kde se k výše zmíněným hráčům připojila také paní Liběna Séquardtová s milostným hobojem. Drobnou skladbu Discussione (1988) pro hoboj a anglický roh pak zahráli manželé Séquardtovi, kterým ji autor před lety také věnoval.

V druhé části koncertu zaznělo pásmo s básněmi a zhudebněnými básněmi Jiřího Wolkera. Dílo připravené pro umělecký soubor Musica Poetica pod názvem Lidé, otevřte srdce! (1974) tentokrát v podání: Veronika Vojířová (soprán), Lucie Pěčová (alt), Samuel Škoviera (tenor), David Šlegl (bas). Klavírní doprovod Vojtěch Frei, flétna Josefína Šišáková, perkuse Miloslava Vítková, přednes Edvard Rejthar.

Skvěle zvolené bylo také místo pro koncert – moderně pojatý interiér kostela skvěle doplňoval moderní vážnou hudbu a následné setkání po koncertě v sále KC bylo také velmi příjemné. Děkujeme Komunitnímu centru a farnosti za přijetí a vstřícnost a Městské části Praha 5 za finanční podporu, bez které by koncert bylo velmi těžké uspořádat.

Více fotografií z koncertu najdete zde.

Videozáznam z koncertu najdete zde.

Podrobný program koncertu si můžete stáhnout zde.