Koncert byl zarámován krásným prostředím novorenesančního kostela sv. Václava, těžko hledat vhodnější prostor pro duchovní hudbu. Zazněla díla skladatele Karla Skleničky, a to jak raná, tak i pozdější, zkomponované ve zralejším věku. Sklenička byl jedním z prvních, kdo začal po Druhém vatikánském koncilu přinášet do liturgie národní jazyk, češtinu. Zároveň byl hluboce uchvácen gregoriánským chorálem, který zpracovával moderním způsobem. Na koncertě jsme slyšeli jeho originální čtyřhlasé kompozice antifon a veršů starozákonních žalmů č. 2, 34, 45, 67, 68 a 116, dále koncertní úpravu Českého mešního ordinaria, včetně 2. hlasu předneseného trubkou a dvě velké varhanní skladby, Sonatu per organo a Variationes quadragesimae. Kolem stovky posluchačů bylo uchváceno originální skleničkovskou harmonií, v níž, jak se vyjádřila jedna z interpretek, přísné konsonance zní disonantně a disonance tak líbezně… Zpěváci T. Böhmová, J. Šišáková, L. Pěčová, R. Skleničková, S. Škoviera, M.
Wollner, J. Machač a D. Šlegl předvedli úctyhodný výkon, podpořený muzikanty V. Freiem, V. Drábem, M. Vítkovou a J. Pokorným. V sólových varhanních skladbách zazářila vyhlášená varhanice a hybatelka hudebního dění I. Chřibková.

Více fotografií z koncertu najdete zde.