Milí přátelé!

Máme velkou radost, že vás můžeme pozvat na velký podzimní koncert u příležitosti letošních nedožitých devadesátin Karla Skleničky. Můžete se těšit na „Střípky ze Skleničky“, průřez celým dílem. Zazní tedy jak díla vokální, tak instrumentální, hudba duchovní i filmová, komorní i orchestrální. Program je velmi pestrý a bohatý.

Jak už je naším dobrým zvykem, po koncertě si budeme moci popovídat nad sklenkou i občerstvením. Společně můžeme také zavzpomínat nebo si prohlížet fotky.

Jako v minulých letech, i tentokrát náš koncert laskavě podpořila MČ Praha 5. Bohužel ale peníze z grantu pokryjí jen opravdu malou část plánovaných nákladů. Zbytek (cca 120 tisíc) budeme hradit z rodinných prostředků a peněz od dárců. Pokud byste se rozhodli přispět jakoukoli částkou, budeme vám velmi vděčni. Poslat ji můžete na účet č. 2901771506/2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Dar na provozování koncertů Karla Skleničky. Proti platbě Vám můžeme vystavit potvrzení o daru. V takovém případě prosíme o zprávu mailem. Moc děkujeme za podporu!